17th Politburo of the Communist Party of China

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

The 17th Politburo of the Communist Party of China was elected by the 17th Central Committee of the Communist Party of China on October 22, 2007.

Members[edit]

In stroke order of surnames:

Standing Committee members[edit]

Ordered in political position ranking
  1. Hu Jintao
  2. Wu Bangguo
  3. Wen Jiabao
  4. Jia Qinglin
  5. Li Changchun
  6. Xi Jinping
  7. Li Keqiang
  8. He Guoqiang
  9. Zhou Yongkang

References[edit]

External links[edit]